Әскери қызметінің артықшылықтары:

1.Лайықты жалақы, әскери атағы мен лауазымына қарай, қызымет өткерген жылдарға сай жалақыны көтеру. Зейнетақы қорына 20%-ын мемлекеттік  есебінен аудару.

2.Тұрғын үймен қамтамасыз ету. Қызыметтік тұрығын үй.  Болмаған жағдайда – пәтерді жалға алуға өтемақы  төлеу.

3.Әскери қызыметкерлер мен отбасы мүшелерін медициналық қамтамасыз ету.

4.Қазақстан Республикасы жоғары оқу орндарында оқу үшін төленетін соманың 50%-ын  өтеу.

5.Әскери қызыметкерлердің балаларына тұрғылықты мекенжайда орналасқан бала-бақшадан кезектен тыс орын беру және басқа жеңілдектер.

 

Келісім-шарт бойынша әскери

қызыметке қабылдау шарттары:

1.Келісім-шарт бойынша әскери қызыметке кіретін адамдар мынандай талаптарға  сай келуге:

1)Қазақстан Республикасының азаматығына ие болу.

2)Курсанттарды қоспағанда,  он тоғыз жастан кіші емес әскери атағына байланысты әскери қызыметте  болудың осы  Заңында  белгіленген шекті  жасынан бес жас кіші болмауға;

3)Әскери лауазымға сәйкес келетін әскери – есептік мамандығы болуға.

4)Мерзімді әскери қызыметті өткерген не жоғары оқу орындарының  әскери кафедрасынан оқудан өткен немесе әйелдерді қоспағанда , Қорғаныс министрлігінің әскери оқытылған резервті даярлау жөніндегі  мамандырылған ұйымдарында  әскери даярлықтан өткен болуға тиіс.